Publications

 • WTO Guidebook

  राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यले WTO सम्बन्धि संक्षिप्त जानकारी एवं तत्काल प्रयोजनका लागि प्रकाशित गरीएको Guidebook सबैलाई अत्यन्तै उपयोगी हुने देखिएको छ । यसको उपयोगिता साधारण किसान देखि उद्योगी, निर्यातकर्ता, नीति निर्माता र विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा उपयोगीहुने नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI) ले विश्वास लिएको छ। नेपालमा यस किसिमको पुस्तिका पहिलो हो, जुन सरल नेपाली भाषामा प्रकाशित गरिएको छ। (Available in Nepali Script only).

 • Go International Project Report - Year One

  Go International Project is a three year pilot project funded by the European Union (EU) for enhancing trade capacity and internationalization of Nepalese products. The project is being implemented since January 1, 2013 by Confederation of Nepalese Industries(CNI) as a lead agency and World Vision Advocacy Forum (WVAF) as a national partner and Centric Austria international (CAI) as an international partner. The project is implemented in selected five districts/regions viz. Jhapa from Eastern Development Region (EDR), Parsa from Central Development Region (CDR), Rupendehi from Western Development Region (WDR), Banke from Mid-Western Development Region (M-WDR) and Kanchanpur from Far-Western Development Region (F-WDR).
  This is first year report. Reporting Period is January - December 2013.
 • Go International Flyer

  Go International Project (DCI-NSAPVD/2012/308-308) is a 36 months project funded by European Union to Nepal. The project is implemented since January 2013 by Confederation of Nepalese Industries (CNI) as lead agency in partnership with Centric Austria International (CAI), an international partner and World Vision Advocacy Forum (WVAF), a national NGO.